דף הבית   |   מידע וכתבות   |   צור קשר
מהירות
אוטנטיות
מחירים מצוינים
ליווי ביבוא תרופות מקור
אודות יבוא תרופות מקור
 
 

תמצית מאמר מאתר הכנסת

מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא תרופות מזויפות.

הרווח הכלכלי הניכר שאפשר להפיק ממכירת מוצרי צריכה מזויפים, ובהם תרופות, מעודד ארגוני פשיעה ברחבי העולם לזייף או לגנוב תרופות ולהפיצן בשוק התרופות העולמי והמקומי. מעבר להפסד הכלכלי הניכר לחברות התרופות ולקופת המדינה יש בתופעה זו בראש ובראשונה איום על בריאות הציבור.

אין נתונים על היקף תופעת הפצתן של תרופות מזויפות בעולם, אולם על-פי הערכות, 1% מכלל התרופות הנמכרות במדינות מפותחות ויותר מ-01% מכלל התרופות הנמכרות במדינות מתפתחות הן מזויפות, וכל הגורמים הנוגעים בדבר מסכימים כי תופעה זו גובה חיי אדם. על-פי ארגון הבריאות העולמי ((WHO, העוסק בתופעת התרופות המזויפות ובסיכונים שמתלווים אליה, אלפי בני-אדם ברחבי העולם מתים מדי שנה עקב שימוש בתרופות מזויפות.

אין נתונים מדויקים גם על היקף התופעה בישראל, אך גורמים הנוגעים בדבר מעידים כי היא קיימת, ולדעתם היא אינה זניחה, ויש להתמודד עמה. מדוח שפרסם בשנת 7002 ארגון PSI (Pharmaceutical Security Institute), שהוקם בידי חברות תרופות אתיות (תרופות מקור) כדי להילחם בפשיעה הפרמצבטית, עולה כי ישראל מדורגת במקום העשירי במספר מקרי התרופות המזויפות שאותרו בידי גורמי האכיפה, אולם נתונים אלה אינם בהכרח משקפים את היקף הפשיעה בפועל. מנתוני משטרת ישראל עולה כי בשנת 6002 נגנבו וזויפו בישראל תרופות בשווי עשרות מיליוני שקלים.

במסמך מוצגות שתי דרכים מרכזיות שבהן מופצות תרופות מזויפות בישראל: צינור מוכר אחד להפצת תרופות ממקור לא חוקי בישראל הוא בתי-מסחר לתרופות המופיעים ברשימה המאושרת של משרד הבריאות. בתי-מסחר אלה רוכשים לצד תרופות אמיתיות גם תרופות מזויפות מגורמים עלומים, בשימוש בחשבוניות פיקטיביות, ומספקים אותן לבתי-המרקחת. בדרך זו נכנסות לשרשרת האספקה תרופות מזויפות, ובתי-המרקחת והחולים רוכשים אותן בלי לחשוד שהן מזויפות.

דרך אחרת שבה תרופות מזויפות מופצות בישראל קשורה להעדר פיקוח ובקרה על ייבוא אישי של תרופות. כל אדם יכול לייבא לישראל תרופה, בדואר או באמצעות חברת שיגור אחרת. בבואו לקבל את החבילה עליו לחתום על "הצהרה על ייבוא אישי של תרופות" בטופס של משרד הבריאות. בטופס זה עליו למלא את פרטיו האישיים, לציין מהי התרופה שנשלחה אליו בחבילה ולהצהיר כי היא אינה מכילה סם מסוכן, כי בידיו מרשם רופא (אם התרופה מצריכה זאת), כי התרופה מיועדת לצריכה אישית לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, כי היא יובאה לצריכה אישית בלבד ולא תועבר לצד ג', בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכי השימוש בה הוא באחריותו הבלעדית של המזמין ולא תהיה לו כל תביעת נזיקין כלפי משרד הבריאות בגינה. על מזמין התרופה להצהיר גם כי הוא מוותר על כל תביעה או טענה מכל סוג נגד משרד הבריאות בכל הקשור לתכשיר הרפואי שבחבילה.

מבדיקה שערכנו עם חברת דואר ישראל עולה כי טפסים אלה אינם מועברים למשרד הבריאות באופן שוטף, אלא נשארים במשרדי החברה, שכן משרד הבריאות לא הורה לדואר ישראל להעבירם אליו, ולמעשה אין גורם שבוחן את אמיתות ההצהרה שמקבל החבילה חותם עליה. כל אדם יכול לייבא תרופה מזויפת, סם מסוכן, תרופה המצריכה מרשם רופא – גם אם אין בידו מרשם לתרופה זו – או תרופות שלא לשימושו האישי. בטופס נכללת הצהרה ברורה כי מקבל החבילה פוטר את משרד הבריאות מכל אחריות לתוצאות ייבוא זה.

במסמך מוצגות דרכים אפשריות להתמודדות עם הבעיה, שהעלו משרד הבריאות, משרד המשפטים, משטרת ישראל ומשרד החקלאות. עיקר הפעולות המוצעות הן החמרת הענישה הקבועה בחקיקה והגברת שיתוף הפעולה בין הגורמים הנוגעים בדבר כדי לייעל את האכיפה.

משרד הבריאות, בהיותו הגוף האמון על אישור תרופות בישראל ועל הידע המקצועי בתחום, אמור לעמוד בראש המלחמה בפשיעה הפרמצבטית. החודש החלה לפעול באגף הרוקחות של משרד הבריאות יחידה למאבק בפשיעה הפרמצבטית, שנועדה לשמש ציר יוזם ומניע של הפעילות נגד הפשיעה הפרמצבטית בישראל.

בתקציב לשנת 7002 הוקצו ליחידה למלחמה בפשיעה הפרמצבטית שלושה תקני כוח-אדם ותקציב בסך חצי מיליון ש"ח, אולם על-פי משרד הבריאות בפועל מאוישים ביחידה רק שני תקנים, והתקן השלישי שהוקצה לה נמצא בבדיקה. כלומר, כיום מועסקים ביחידה שאמורה לשמש חוד החנית במלחמה בפשיעה הפרמצבטית בישראל שני עובדים בלבד.

אחת הסוגיות החשובות בנושא התרופות המזויפות היא הגברת המודעות לקיום הבעיה בקרב הציבור כדי שיוכל להישמר מתרופות מזויפות ואף להודיע על מקרי זיוף. באתר האינטרנט של משרד הבריאות אין כל אזכור של סוגיית התרופות המזויפות ולפיכך אין בו הנחיות לציבור כיצד עליו להישמר מתופעה זו. ארגון הרוקחות בישראל מציע כמה הנחיות חשובות, והן מוצגות במסמך.

 

אל המאמר המלא לחצו כאן

    החזון שלנו  
 

החברה חרתה על דגלה לתת פתרון אישי לחולים ומשפחותיהם, זמינות של כל תרופה במחיר סביר בלי כאב ראש ובמהירות המקסימאלית. בזה יש משום עזרה לקהילה במיוחד לאור המצב המיוחד בישראל של רשימה ארוכה של תרופות 'מחוץ לסל ותרופות מזויפות'.

 
דף הבית  |  אודות החברה  |  שאלות נפוצות  |  צור קשר
ק.נ.ב. מדלוג 9002 בע"מ (ח.פ. 188742415)
טל: 5600205-20  פקס: 1284005-20
 
Copyright © 2009 www.mdatasoft.com. All rights reserved.